Hoạt động VDB

Nguồn vốn ODA thông qua VDB: tiếp tục phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi là một trong những nguồn vốn quan trọng của Nhà nước, được sử dụng để thực hiện các mục tiêu ưu tiên của quốc gia trong từng thời kỳ nhằm phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc hỗ trợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 27/11/2019 tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) Lee Dong Gull đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 29/11/2019   |Xem tiếp

VDB Khu vực Sông Tiền tổ chức quán triệt nội dung một số Luật

Ngày 09/01/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức quán triệt nội dung Hội nghị trực tuyến về Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (2018) - do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào ngày 20/11/2019 - đến toàn thể người lao động của đơn vị.
Ngày 10/01/2020   |Xem tiếp