Hoạt động VDB

Đảng ủy VDB: Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 19/1/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Hoàng Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo VDB; cấp ủy các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ VDB.
Ngày 21/01/2019   |Xem tiếp

Hội thảo về áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro

Sáng 14/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện”.
Ngày 14/12/2017   |Xem tiếp