Nghiên cứu-Trao đổi
Trong hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước nói riêng, việc định giá tài sản đảm bảo cũng có những đặc thù, mục đích của việc định giá là để đảm bảo cho một khoản vay, nên thẩm định giá trị tài sản phải gắn liền với xu hướng của thị trường bất động sản.
Ngày 18/12/2015   |Xem tiếp
Hoàng Mai Hiền và nhóm nghiên cứu chi nhánh VDB Ninh Bình, Bài viết đăng trên Tạp chí HTPT số 106.
Ngày 27/08/2015   |Xem tiếp
Lê Ngọc Quang Chi nhánh VDB Bắc Giang, Bài viết đăng trên Tạp chí HTPT số 106.
Ngày 27/08/2015   |Xem tiếp
Nguyễn Thị Như Hoa Chi nhánh VDB Ninh Bình, Bài viết đăng trên Tạp chí HTPT số 106.
Ngày 27/08/2015   |Xem tiếp
Nguyễn Hoa (Bài đăng trên Tạp chí số 97)
Ngày 07/01/2015   |Xem tiếp
TS. Nguyễn Cảnh Hiệp (bài đăng trên Tạp chí HTPT số 97)
Ngày 07/01/2015   |Xem tiếp
Ngày 17/12/2014, tại trụ sở NHNN đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất triển khai “Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô” giữa bốn bộ: Kế hoạch và Đầu tư, NHNN, Bộ Tài chính và Bộ Công thương.
Ngày 18/12/2014   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :