Đảng - Đoàn thể

Thực hiện Công trình thanh niên cấp Đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Từ ngày 06/9 - 08/9/2019, tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Chi đoàn Tín dụng đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Chi đoàn Kế toán, Văn phòng, Thẩm định, Bảo lãnh, Trung tâm khách hàng và Công ty Tràng An đã tổ chức chương trình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng “Nâng bước em đến trường và Trung thu cho em”.
Ngày 11/09/2019   |Xem tiếp