Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy Khối DNTW sơ kết công tác tuyên giáo – dân vận 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 16/07/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo - dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 18/07/2019   |Xem tiếp