Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy VDB: Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 19/1/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Hoàng Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo VDB; cấp ủy các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ VDB.
Ngày 21/01/2019   |Xem tiếp