Đảng - Đoàn thể

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 13/09/2018   |Xem tiếp