Đảng - Đoàn thể

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương: triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Từ ngày 04 đến 06/7/2018, tại Thành phố Đà Nẵng, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn trong Khối. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 11/07/2018   |Xem tiếp