Hoạt động Đảng
Ngày 30/3/2021, Đảng ủy NHPT tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngày 31/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 26/03/2021, Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum.
Ngày 29/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 03/3/2021, Chi bộ Tín dụng 1 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Phương Thanh, Phòng Tổng hợp - Chính sách.
Ngày 04/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 18/02/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Đảng bộ Chi nhánh NHPT Sơn La.
Ngày 22/02/2021   |Xem tiếp
Ngày 26/01/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội (vòng 2), nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Ngày 27/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 22/01/2021, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Cần Thơ (VDB Cần Thơ) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hữu Nhân, Bí thư Chi đoàn, chuyên viên Phòng Kiểm tra.
Ngày 25/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 18/01/2021, Chi bộ 4 - Đảng bộ Chi nhánh VDB Cần Thơ đã tổ chức kết nạp đảng viên mới Bùi Thị Minh Lý, chuyên viên Phòng giao dịch Vĩnh Long.
Ngày 18/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 08/1/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Ngày 11/01/2021   |Xem tiếp
Thực hiện công văn số 93-CV/ĐU ngày 01/12/2020 của Đảng ủy NHPT, ngày 25/12/220 Đảng ủy chi nhánh NHPT Khu vực Cần Thơ (VDB Cần Thơ) tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III.
Ngày 25/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 17/12/2020, Đảng ủy Ngân hang Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.
Ngày 17/12/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :