Hoạt động Đảng
Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 14/01/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, ngày 13/2/2020, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã xây dựng kế hoạch số 104-KH/ĐU thực hiện như sau:
Ngày 14/02/2020   |Xem tiếp
Đảng ủy VDB Khu vực Sông Tiền tiến hành tổng kết cuộc vận động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV- năm 2019.
Ngày 14/02/2020   |Xem tiếp
Ngày 03/2/2020, tại Trụ sở chính NHPT, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).
Ngày 03/02/2020   |Xem tiếp
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), ngày 15/01/2020 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2019.
Ngày 20/01/2020   |Xem tiếp
Ngày 24/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức lễ công bố Quyết định chuẩn y bổ sung Ban Thường vụ, chức danh Phó Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 25/12/2019   |Xem tiếp
Ngày 17/12/19, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngày 19/12/2019   |Xem tiếp
Ngày 12/12/2019, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ chính trị khóa XII “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và Hướng dẫn số 23/HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 13/12/2019   |Xem tiếp
Ngày 06/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên kiêm nhiệm trong Đảng bộ Khối về nội dung chuyên đề “Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay”
Ngày 10/12/2019   |Xem tiếp
Ngày 5/12/2019, Đảng ủy Ngân hàng phát triển Việt Nam tổ chức Hội Nghị công bố Quyết định số 2105-QĐ/ĐUK ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Khối DNTW chỉ định bổ sung BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2015 -2020.
Ngày 06/12/2019   |Xem tiếp
Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối về các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại 3 điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Ngày 03/12/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :