Tổng hợp
Việc giải ngân chậm đáng báo động nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài tiếp tục là chủ đề của hội nghị trực tuyến tại Hà Nội ngày 13/9.
Ngày 16/09/2019   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp thường kỳ tháng 8/2019.
Ngày 16/09/2019   |Xem tiếp
Ngày 09/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
Ngày 12/09/2019   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (đợt 3).
Ngày 05/09/2019   |Xem tiếp
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã ban hành Luật số: 36/2018/QH14- Luật Phòng chống tham nhũng, đây là một văn bản luật ra đời đúng thời điểm đáp ứng các đòi hỏi khách quan, cấp bách hiện nay; đặc biệt trong công cuộc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Đảng chỉ đạo. Trang tin điện tử VDB xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài ngành chuyên mục “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng 2018”.
Ngày 04/09/2019   |Xem tiếp
Ngày 01/7/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực. Đây cũng là một trong những Luật tác động mạnh tới bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.
Ngày 04/09/2019   |Xem tiếp
Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị đã đưa ra những định hướng và mục tiêu rất cụ thể, rõ ràng trong hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong giai đoạn mới.
Ngày 04/09/2019   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa (CPH) đến hết năm 2020.
Ngày 29/08/2019   |Xem tiếp
Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Tổng Giám đốc Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) Abdullhamid Alkhalifa, Thủ tướng cho rằng, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi để khu vực tư nhân ở Việt Nam nghiên cứu khả năng được tiếp cận các nguồn lực của OFID nhằm đa dạng hóa các kênh huy động vốn của doanh nghiệp.
Ngày 28/08/2019   |Xem tiếp
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Ngày 26/08/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :