Tổng hợp
Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2019, có nhiều văn bản pháp quy có hiệu lực liên quan đến xuất nhập khẩu, trong đó có 4 văn bản quan trọng được doanh nghiệp (DN) quan tâm.
Ngày 22/01/2019   |Xem tiếp
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức trong hai ngày 16 và 17/1/2019; đây là lần thứ ba Diễn đàn được tổ chức, thu hút khoảng 2.000 đại biểu tham gia các phiên hội thảo chuyên đề và đối thoại chính sách.
Ngày 17/01/2019   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ quyết định số 1891/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5) và danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày 17/01/2019   |Xem tiếp
Giải ngân vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 12 tháng được hơn 17.634 tỷ đồng, chỉ đạt 35,46% kế hoạch Quốc hội giao và 35,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Bộ Tài chính, việc giao kế hoạch vốn chưa sát với khả năng giải ngân của các bộ, ngành, địa phương.
Ngày 14/01/2019   |Xem tiếp
Cán cân thương mại của Việt Nam năm 2018 đạt thặng dư 6,8 tỷ USD, cao gấp 3,2 lần mức thặng dự năm 2017; Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2018 đạt 480,17 tỷ USD, tăng 12,2%, tương ứng tăng 52,05 tỷ USD về số tuyệt đối so với năm 2017.
Ngày 14/01/2019   |Xem tiếp
Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tương đương với năm 2018, tức là khoảng 14%/năm.
Ngày 08/01/2019   |Xem tiếp
5/1/2019), Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Ngày 07/01/2019   |Xem tiếp
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về các biện pháp đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong cả nước.
Ngày 05/01/2019   |Xem tiếp
Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Nông nghiệp phải cơ cấu lại mạnh mẽ hơn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú trọng phát triển cơ cấu sản phẩm theo 3 trục sản phẩm.
Ngày 04/01/2019   |Xem tiếp
Nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 02/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành đưa ra là năm 2019 tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018.
Ngày 02/01/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :