Bán tài sản
Chi nhánh NHPT Sóc Trăng triển khai thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP CBTP Phương Nam để thu hồi vốn Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
Ngày 21/05/2020   |Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá 01 tàu Hải Thắng 18 đóng năm 2016; Số IMO/hô hiệu: IMO9632181/XVUD9; Trọng tải toàn phần: 5242,80 MT; Máy chính kiểu: 8320ZCd-4; Tổng công suất máy chính: 1765 KW; Tổng dung tích (GT): 2984 GT; Kiểu tàu: M. Tầu chở hàng tổng hợp; theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số: HP-GEN-002269-2 do Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng cấp ngày 15/02/2017.
Ngày 19/05/2020   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá là toàn bộ quyền sở hữu công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất thuê của Nhà nước.
Ngày 12/05/2020   |Xem tiếp
Tài sản đấu giá: Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (lần 02):
Ngày 12/05/2020   |Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá 01 tàu biển Quang Minh Star đóng năm 2009; Hô hiệu/Số IMO: XVCL/9563988; Trọng tải toàn phần: 8821,80 MT; Công suất máy chính: 2.647 KW; Tổng dung tích: 5444 GT; Loại tầu: Chở hàng rời theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3055-VT do cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 12/01/2010 (ngày 18/05/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng) .
Ngày 28/04/2020   |Xem tiếp
* Tên tài sản đấu giá là: Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, gồm:
Ngày 31/03/2020   |Xem tiếp
(để trả nợ vay cho Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hoa Phương) nội dung thông tin về tài sản như sau:
Ngày 25/03/2020   |Xem tiếp
Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo việc bán đấu giá tài sản là tàu Tràng An 05 đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá (thông tin đăng tải theo Thông báo đấu giá số 08.4/2020/TB-VNA ngày 16/03/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA).
Ngày 18/03/2020   |Xem tiếp
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Ngày 13/03/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :