Bán tài sản
Bán đấu giá tài sản dự án Nhà máy luyện gang và sản xuất phôi thép tỉnh Quảng Bình (lần thứ 3)
Ngày 11/09/2019   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá:
Ngày 06/09/2019   |Xem tiếp
Chi tiết về thông tin tài sản đấu giá được Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng: trên Báo Pháp luật & xã hội 02 số vào các ngày 27/8/2019 và ngày 31/8/2019. (Thông báo bán đấu giá tài sản kèm theo).
Ngày 27/08/2019   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá là toàn bộ quyền sở hữu công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 912570, số vào sổ cấp GCN: CT 00886 đối với thửa đất số 575, tờ bản đồ số 255-A; diện tích đất thuê 11.837m2 tại Khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cấp ngày 15/02/2011 đứng tên Công ty TNHH Duy Tân, gồm:
Ngày 26/08/2019   |Xem tiếp
Thông tin bán đấu giá tài sản là Tàu Thai Binh Bay đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá theo Thông báo đấu giá số 08.4/2019/TB-VNA ngày 21/8/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA.
Ngày 21/08/2019   |Xem tiếp
Toàn bộ thiết bị máy móc và các công trình xây dựng trên đất hiện có của Công ty TNHH Anh Trang tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 3, diện tích 285.075 m2 và thửa đất số 67(1), tờ bản đồ số 4, diện tích 2.166 m2 (địa chỉ các thửa đất: thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Ngày 12/08/2019   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá bao gồm: Hệ thống Trạm điện và Hạng mục Cở sở thực tập, là tài sản đảm bảo cho khoản nợ vay của Công ty Phượng Hồng tại Sở Giao dịch I.
Ngày 31/07/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :