Bán tài sản
Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:Theo quy định tại Khoản 4, điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Ngày 20/03/2019   |Xem tiếp
Chi nhánh NHPT Thanh Hóa thông báo việc bán đấu giá tài sản là đất và nhà để các cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham giá đấu giá.
Ngày 15/03/2019   |Xem tiếp
Chi nhánh NHPT Hà Tĩnh thông báo việc bán đấu giá Nhà máy gạch ngói Đồng Nai – Hà Tĩnh đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đăng ký đấu giá. Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 15/03/2019   |Xem tiếp
Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang tổ chức đấu giá các tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị của dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phân compost bảo vệ môi trường phục vụ nông nghiệp của công ty cổ phần phát triển xây dựng Phương Thảo.
Ngày 24/12/2018   |Xem tiếp
Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long (THANGLONG AT) thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, địa chỉ: số Số 16, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 04/12/2018   |Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá tài sản tàu Hải Thắng 18.
Ngày 30/11/2018   |Xem tiếp
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê, khai thác kinh doanh: một phần diện tích đang sử dụng tại tầng 1, 2, 3, 4 trụ sở làm việc của Chi nhánh NHPT Lạng Sơn.
Ngày 29/11/2018   |Xem tiếp
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, số 98, đường Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ngày 29/11/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :