Tin tức - Sự kiện

Ủy ban Quản lý vốn hoàn thành tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty

Ngày 15/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký biên bản chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban.
Ngày 19/11/2018   |Xem tiếp

Moody’s nâng xếp hạng tín dụng cơ sở của 12 ngân hàng Việt Nam

Trong báo cáo công bố ngày 30/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service đã nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ và xếp hạng nhà phát hành nợ bằng nội tệ và ngoại tệ của 5 trong 16 ngân hàng Việt Nam.
Ngày 31/10/2018   |Xem tiếp