Tin tức - Sự kiện

Tăng chi cho an sinh xã hội từ nguồn tiết kiệm tinh giản biên chế

Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các địa phương đối với phần kinh phí dành ra từ giảm chi qua thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Theo đó, nguồn kinh phí này có thể dành chi cho an sinh xã hội, cải cách tiền lương...
Ngày 03/03/2021   |Xem tiếp

Phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 đạt 99,96% kế hoạch giao

Ngày 1/3, Bộ Tài chính thông tin tính đến cuối tháng 2, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Ngày 03/03/2021   |Xem tiếp