10 Năm một chặng đường
Trong những năm qua, rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp (Chủ đầu tư) có dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để đầu tư xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh và làm ăn có hiệu quả. Phóng viên Tạp chí HTPT đã ghi lại ý kiến của một số Chủ đầu tư về vai trò, ý nghĩa nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án.
Ngày 29/06/2016   |Xem tiếp
Ngày 20/5/2016 NHPT đã có Công văn số 1729/NHPT-TĐKT v/v phát động thi đua ngắn ngày kỷ niệm 10 năm thành lập NHPT.
Ngày 24/05/2016   |Xem tiếp
Được thành lập vào ngày 19 - 5 - 2006, trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển, đến nay, trải qua 10 năm hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới cơ chế tài chính tín dụng và tái cơ cấu nền kinh tế.
Ngày 23/05/2016   |Xem tiếp
Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam thì vốn đầu tư là yếu tố quyết định đến tăng trưởng và phát triển. Do vậy, việc huy động, thu hút vốn đầu tư cho xã hội luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu và cấp thiết của Đảng và Nhà nước ta để hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Ngày 19/05/2016   |Xem tiếp
VDB bắt đầu thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu từ năm 2002 với việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Với tư cách là tổ chức phát hành đứng thứ 2 nền kinh tế sau Kho bạc Nhà nước, trái phiếu VDB do phát hành có khối lượng lớn, đa dạng về kỳ hạn, lãi suất hợp lý đã tạo ra loại công cụ nợ hữu hiệu và trở thành một loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường vốn.
Ngày 19/05/2016   |Xem tiếp
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập ngày 19/5/2006 và chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2006. Trong chặng đường mười năm xây dựng và trưởng thành, VDB đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với vai trò là công cụ của Chính phủ trong việc thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
Ngày 19/05/2016   |Xem tiếp
Gửi CBVC hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.
Ngày 18/05/2016   |Xem tiếp
Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:13617
Lượt truy cập: 11596129