Thông tin nhân sự
Ngày 01/12/2021, Hội đồng Quản trị NHPT đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-NHPT về việc sắp xếp lại các Chi nhánh, Sở Giao dịch.
Ngày 02/12/2021   |Xem tiếp
Ngày 19/11/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành các Quyết định số 331/QĐ-HĐQT, 332 QĐ-HĐQT, 334/QĐ-HĐQT về việc giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Giao dịch I tại K1 – Hào Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dự phòng và phát triển tin học NHPT tại Hưng Yên và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Khu vực Cần Thơ.
Ngày 25/11/2021   |Xem tiếp
Ngày 01/11/2021, Hội đồng Quản trị NHPT đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-NHPT về việc bổ nhiệm đối với cán bộ.
Ngày 02/11/2021   |Xem tiếp
Ngày 04/10/2021, tại trụ sở Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (Chi nhánh), Ngân hàng phát triển Việt Nam đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Chi nhánh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà và bà Vi Thị Thúy.
Ngày 05/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 05/4/2021, NHPT ban hành Quyết định số 92/QĐ-NHPT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ. Theo đó, ông Lê Văn Chới – Giám đốc Chi nhánh sẽ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/7/2021.
Ngày 02/07/2021   |Xem tiếp
Ngày 16/6/2021, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-NHPT về việc giải thể Công đoàn cơ sở Trung tâm đào tạo Sầm Sơn.
Ngày 25/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 05/5/2021, tại Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định – Hà Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh.
Ngày 10/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 06/5/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức lễ công bố Quyết định Giám đốc Sở Giao dịch I.
Ngày 06/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/04/2021, Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu chí đối với ông Lê Văn Vinh, Giám đốc Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên.
Ngày 29/04/2021   |Xem tiếp
Ngày 12/03/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-NHPT về bổ nhiệm cán bộ.
Ngày 16/03/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2699
Lượt truy cập: 13060219