Thông tin nhân sự
Ngày 06/8/2020, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 8/2020 và công bố các quyết định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt các đơn vị thuộc Hội sở chính.
Ngày 06/08/2020   |Xem tiếp
Chiều ngày 31/7/2020 tại Chi nhánh NHPT Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phan Xuân Bỉnh công bố và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Giám đốc Chi nhánh.
Ngày 04/08/2020   |Xem tiếp
Sáng ngày 03/7/2020 tại trụ sở VDB Khu vực Đông Bắc- TP Hải Phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc cho ông Lê Quang Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc kể từ ngày 01/7/2020.
Ngày 06/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 14/5/2020, tại trụ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng đối với ông Trương Văn Minh.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/2/2020, tại Hội Sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định nghỉ hưu trí theo chế độ đối với Trưởng Ban Pháp chế Chu Thị Diệu Hồng.
Ngày 28/02/2020   |Xem tiếp
Ngày 07/02/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đồng Nai tổ chức công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Hữu Thăm.
Ngày 10/02/2020   |Xem tiếp
Ngày 31/01/2020 tại trụ sở VDB Khu vực Đông Bắc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 03 Phó giám đốc Chi nhánh VDB Khu vực Đông Bắc. Theo các quyết định, ông Nguyễn Bá Quý, ông Lương Văn Thạnh và bà Trần Thị Quý Thương được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kể từ 1.2.2020.
Ngày 04/02/2020   |Xem tiếp
Ngày 31/12/2019, tại Hội sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Vũ Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy NHPT.
Ngày 02/01/2020   |Xem tiếp
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa ban hành các quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ban Pháp chế thuộc Hội sở chính VDB.
Ngày 17/12/2019   |Xem tiếp
Ngày 02/12/2019, Ngân hàng phát triển Việt Nam đã ban hành các quyết định v/v nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với Giám đốc chi nhánh NHPT Lâm Đồng và chi nhánh NHPT Đồng Nai.
Ngày 06/12/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :