07/11/2018 16:32
Xem với cỡ chữ

JICA hỗ trợ Việt Nam nâng cao tính công bằng, minh bạch của thị trường cổ phiếu

Ngày 5/11, biên bản thảo luận của dự án Tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam đã được ký kết giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự án Tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam sẽ được thực hiện trong ba năm, bắt đầu từ năm 2019. Mục tiêu là nâng cao năng lực của UBCKNN và hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động giám sát thị trường và các trung gian thị trường, quản lý hoạt động niêm yết và phát hành cổ phiếu đồng thời tăng cường nhận thức về bảo vệ nhà đầu tư.
Trong khuôn khổ dự án, JICA sẽ hỗ trợ UBCKNN và hai SGDCK xem xét sửa đổi khung pháp lý liên quan, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, cập nhật các hướng dẫn, sổ tay hoạt động nội bộ.
Trong những năm gần đây, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tăng cao nhanh chóng trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi tích cực và khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa và nhiều doanh nghiệp tư nhân niêm yết trên thị trường chứng khoán, giúp họ mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa nguồn vốn.
Theo JICA, Chính phủ Việt Nam nhận thấy cần thiết phải tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan và xúc tiến nâng hạng thị trường cổ phiếu, từ đó phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nên đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực này.
Tại lễ ký kết, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành và phát triển được hơn 18 năm và đang có tốc độ phát triển rất nhanh. Hiện nay, riêng thị trường cổ phiếu đạt trên 80% GDP.
Theo ông, trong quá trình phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự giúp đỡ rất lớn từ phía Nhật Bản. Hiện nay, có khoảng hơn 21.000 tài khoản nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có khoảng hơn 7.000 tài khoản của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.
Ông Dũng cho rằng dự án này là rất cần thiết để Việt Nam tăng cường năng lực quản lý, năng lực thanh tra giám sát của UBCKNN và hai sở giao dịch chứng khoán, qua đó tạo ra sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản.
Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Konaka Tetsuo cho biết vẫn còn nhiều room cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển cả về lượng và chất. Trong bối cảnh nhu cầu nhà đầu tư ngày càng cao thì việc tạo ra một môi trường đầu tư thân thiện là hết sức cần thiết để khai thác tiềm năng của thị trường bằng việc xây dựng và phát triển tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán./.

HN Nguồn:TTXVN

Tìm theo ngày :