12/11/2018 14:26
Xem với cỡ chữ

Công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực thẩm định dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của VDB

Ngày 08/11/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành quyết định số 357/QĐ-NHPT về việc Công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực thẩm định dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của VDB.

Theo đó, ban hành kèm theo quyết định này có bốn danh mục thủ tục thuộc lĩnh vực thẩm định dự án, gồm: 1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước: Thẩm định dự án nhóm A, B, C\trường hợp thẩm định lần đầu; 2. Cho vay vốn tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước: Thẩm định dự án nhóm A, B, C\trường hợp thẩm định lại; 3. Cho vay vốn tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước đối với các dự án vốn nước ngoài VDB duyệt vay, chịu rủi ro tín dụng: Thẩm định dự án nhóm A, B, C\trường hợp thẩm định lần đầu; 4. Cho vay vốn tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước đối với các dự án vốn nước ngoài VDB duyệt vay, chịu rủi ro tín dụng: Thẩm định dự án nhóm A, B, C\trường hợp thẩm định lại.
Ngoài ra, nội dung của từng thủ tục giải quyết công việc thuộc lĩnh vực thẩm định dự án, phụ lục hệ thống biểu mẫu công tác thẩm định cũng được nêu rất cụ thể, rõ ràng kèm theo quyết định này.
Cùng ngày, VDB cũng ban hành quyết định số 356/QĐ-NHPT về việc công bố 49 thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của VDB. Trong đó, 06 thủ tục thuộc lĩnh vực thẩm định dự án; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực TDĐT của Nhà nước; 12 thủ tục thuộc lĩnh vực TDXK; 12 thủ tục thuộc lĩnh vực bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn NHTM; 16 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản nội ngành và 01 thủ tục thuộc lĩnh vực khiếu nại tố cáo./.

Hiền Nguyễn

Tìm theo ngày :

Khách online:4496
Lượt truy cập: 12970723