18/02/2019 10:32
Xem với cỡ chữ

Quy định về lãi suất tính đủ đối với hoạt động tín dụng vốn nước ngoài VDB chịu rủi ro

Ngày 15/02/2019, Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-NHPT về lãi suất tính đủ đối với hoạt động tín dụng vốn nước ngoài VDB chịu rủi ro.

Theo đó, mức lãi suất tính đủ đối với Chương trình tiết kiệm năng lượng (vốn JICA) là 7,81%/năm; Hạn mức tín dụng chống biến đổi khí hậu (EIB) là 9,55%/năm và Quỹ quay vòng phát triển cấp nước đô thị (WB) là: lãi suất hàng quý theo thông báo của Bộ Tài chính + 4,01% (đối với quý IV/2018 là 8,39%/năm).
VDB thực hiện cho vay đối với khách hàng vay vốn theo đúng quy định và ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 6726-CV/VPTW ngày 25/5/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu VDB”. Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất tính đủ đối với 03 Chương trình trên.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

HN

Tìm theo ngày :

Khách online:4142
Lượt truy cập: 12970207