28/02/2019 15:26
Xem với cỡ chữ

Chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1602/BTC-TCNH ngày 31/01/2019 về Chương trình vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển , Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc NHPT tích cực đôn đốc thu hồi nợ của các địa phương vay vốn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0%.

Cụ thể, trong năm 2019 tập trung thu hồi đầy đủ và dứt điểm nợ của các địa phương có khoản nợ quá hạn thuộc Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0%
Đối với các khoản nợ thuộc Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% đến hạn trả nợ trong năm 2019 – 2023, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ và đôn đốc các địa phương trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký, không đề xuất gia hạn nợ cho các địa phương.

TH Theo văn bản số 58/TB-HĐQT

Tìm theo ngày :

Khách online:2695
Lượt truy cập: 13060210