20/05/2019 11:17
Xem với cỡ chữ

Năm 2019, VAMC đặt mục tiêu thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu

Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 với mục tiêu phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt và mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường; thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu.

Về nguồn vốn thực hiện mua nợ theo giá thị trường, VAMC đề nghị được cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, nghĩa là cần thêm 3.000 tỷ đồng.
Cũng theo VAMC, trong năm 2018, công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt; cụ thể đã mua 761 khoản nợ của 13 TCTD với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng. Lũy kế từ khi thành lập đến hết năm 2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, công ty đã mua được 40 khoản nợ theo giá thị trường với giá mua nợ là 2.818 tỷ đồng, góp phần xử lý hơn 5.200 tỷ đồng nợ xấu cho TCTD. Về công tác thu hồi nợ, tổng số tiền thu nợ trong năm 2018 của VAMC đạt 37.512 tỷ đồng; lũy kế từ khi thành lập đạt 119.000 tỷ đồng.

Thanh Hương theo thoibaonganhang

Tìm theo ngày :