23/05/2019 15:53
Xem với cỡ chữ

VDB Cần Thơ tổ chức cuộc thi tìm hiểu “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019”

Ngày 23/05/2019, Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ (VDB Cần Thơ) đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019”.

Cuộc thi gồm các nội dung: tìm hiểu về Di chúc của Bác, Tác phẩm ‘dân vận” của Bác, Tác phẩm “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tài liệu sinh hoạt chuyên đề 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng đã phổ biến và triển khai đến người lao động; hình thức thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

30 thí sinh là các cấp ủy viên, đảng viên tại các chi bộ; đoàn viên chi đoàn, đoàn viên công đoàn có tham gia đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là đại diện các chi bộ và tổ chức đoàn thể tham dự cuộc thi. 
Kết quả cuộc thi (giải cá nhân và tập thể), sẽ được Ban tổ chức cuộc thi công bố và biểu dương khen thưởng tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Phòng Tổng hợp – VDB Cần Thơ

Tìm theo ngày :