30/05/2019 15:24
Xem với cỡ chữ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 2.650 tỷ đồng đầu tư TPCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 29/5/2019 đã huy động được tổng cộng 2.650 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).
Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,69%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/5/2019).
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,04%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/5/2019).
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có bốn thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,88%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/5/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 250 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất 5,88%/năm.
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.
Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 93.980,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Thanh Hương theo nhandan.com.vn

Tìm theo ngày :