06/06/2019 18:08
Xem với cỡ chữ

Diễn đàn các Ngân hàng XNK châu Á tổ chức phiên họp kỹ thuật lần thứ 25

Theo kế hoạch thường niên, trong khuôn khổ chương trình hợp tác thuộc Diễn đàn các Ngân hàng XNK châu Á (AEBF), Ngân hàng XNK Hàn Quốc (KEXIM đã tổ chức phiên họp kỹ thuật (TWG) từ ngày 27-29/05/2019 lần thứ 25 tại Seoul Hàn Quốc.
Tham gia vào phiên họp có 28 đại diện cho 11 tổ chức thành viên của AEBF bao gồm đại diện của NHPT, thành viên chính thức của Diễn đàn. Ngoài ra, tham dự phiên họp còn có đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), quan sát viên thường trực của Diễn đàn.
 
 
Tại phiên họp, đại diện các thành viên của AEBF đã trao đổi, thống nhất về chủ đề Hội nghị thường niên các Lãnh đạo cấp cao của các tổ chức thuộc diễn đàn. Trên cơ sở xu hướng kinh tế chung toàn cầu, tình hình kinh tế của từng quốc gia cũng như nhu cầu thực tế của các tổ chức thành viên thuộc Diễn đàn, chủ đề của Hội nghị thường niên năm 2019 được thống nhất lựa chọn là “Định hướng lại vai trò của các tổ chức tín dụng xuất khẩu  đáp ứng tốt hơn sự chuyển dịch tình hình kinh tế toàn cầu- đáp ứng với nhu cầu xây dựng mô hình tổ chức ECA ngày càng chủ động, linh hoạt và bền vững”. Một số vấn đề sẽ được các lãnh đạo cấp cao nhất của các tổ chức ECA sẽ trao đổi tại Hội nghị như sự thay đổi trong hoạt động tài chính hiện nay và các thách thức đối với ECA; các thay đổi về mặt chính sách gần đây của các tổ chức ECA và định hướng xây dựng mô hình mới; định hướng hợp tác giữa các ECA cũng như giữa ECA và các tổ chức tài chính phát triển quốc gia và đa quốc gia nhằm đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả, bền vững của ECA.
Các đại diện cũng thống nhất về chương trình hợp tác trao đổi kỹ thuật trong năm 2019-2020. Trong khuôn khổ hợp tác AEBF và được sự tài trợ của ADB, các tổ chức thành viên đã luân phiên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực thi giữa các cán bộ. Trong những năm gần đây, NHPT đã cử nhiều đoàn cán bộ tham gia vào các khóa đào tạo của AEBF. Dự kiến trong năm 2019-2020, AEBF sẽ tổ chức hai khóa đào tạo liên quan đến nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu.
Cũng tại phiên họp, đại diện ADB cũng giới thiệu về sáng kiến mới liên quan đến việc thiết lập một tổ chức đa quốc gia cung cấp các dịch vụ tài trợ thương mại và bảo lãnh đối với các khoản tín dụng thực hiện trong khu vực Châu Á. Sáng kiến này đã được giới thiệu tại Cuộc họp ủy ban Hợp tác kinh tế vùng Trung Á tại Tbilisi, Georgia, tháng 7/2017. Theo sáng kiến này, tổ chức đa quốc gia này sẽ có các thành viên đóng góp vốn sáng lập bao gồm các ngân sách từ các quốc gia thành viên của ADB cũng như các tổ chức phi quốc gia bao gồm các tổ chức tài chính phát triển đa phương, tổ chức vùng hoặc các ngân hang phát triển của các quốc gia, các tổ chức tín dụng xuất khẩu, tổ chức bảo hiểm và tái bảo hiểm. Các sản phẩm dự kiến của tổ chức này có thể bao gồm các khoản bảo hiểm vốn ngắn hạn cho các công ty xuất khẩu, cung cấp các khoản vay trung và dài hạn cho người mua hoặc người bán, cung cấp các khoản bảo hiểm dài hạn đối với rủi ro chính trị cho các khoản đầu tư trực tiếp cũng như một số sản phẩm khác. Sáng kiến này được phát triển từ mô hình Tổ chức Bảo hiểm thương mại Châu Phi (ATI). Được thành lập năm 2000 trên cơ sở đề xuất của NH Thế giới (WB), hiện nay, ATI có 14 quốc gia thành viên và 8 tổ chức không phải là quốc gia. Qua thăm dò, ADB đã nhận được phản ứng tích cực từ các quốc gia thuộc khu vực Trung và Tây Á. Do đó, ADB cũng thông qua AEBF để kêu gọi sự tham gia của các tổ chức NHXNK thành viên.
Ban HTQT
Tìm theo ngày :