14/06/2019 17:13
Xem với cỡ chữ

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 14/6/2019, tại Hội sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc NHPT giữ chức vụ Tổng Giám đốc NHPT.
Dự Lễ, có các đồng chí: Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW cùng đại diện các vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch&Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về phía NHPT, có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT, Tổng Công ty Vidifi và Công ty Tràng An.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Tài chính đã công bố Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 về việc bổ nhiệm ông Đào Quang Trường - Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc NHPT giữ chức vụ Tổng Giám đốc NHPT kể từ ngày 07/6/2019. 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã chuyển trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc NHPT Đào Quang Trường.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công và lãnh đạo NHPT đã tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc NHPT Đào Quang Trường.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chúc mừng Tổng Giám đốc Đào Quang Trường đã được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ. Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng Giám đốc Đào Quang Trường tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt mọi thử thách, củng cố hệ thống, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, người lao động NHPT thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khi Đề án tái cơ cấu NHPT được phê duyệt và khẳng định vai trò là công cụ của Chính phủ góp phần hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Đào Quang Trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và sự phối hợp, ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, Bộ, ngành đối với hoạt động của hệ thống NHPT trong thời gian qua. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành vai trò, trọng trách được giao: thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1515-TTg về Điều lệ hoạt động của NHPT và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Đề án tái cơ cấu hoạt động của NHPT khi được Thủ tướng phê duyệt; hoàn thiện cơ chế chính sách, bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động, hướng tới nâng cao vị thế NHPT, đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển nền kinh tế; tạo sự đoàn kết, giữ vững ổn định hệ thống, cơ cấu lại các hoạt động nghiệp vụ, tạo việc làm, đảm bảo ổn định thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động NHPT./.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tặng hoa, chúc mừng Tổng Giám đốc NHPT Đào Quang Trường
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công tặng hoa, chúc mừng Tổng Giám đốc NHPT Đào Quang Trường
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHPT Đào Ngọc Thắng tặng hoa, chúc mừng
Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT NHPT Bùi Tuấn Minh tặng hoa, chúc mừng
Trần Hải

 

Tìm theo ngày :