19/06/2019 17:03
Xem với cỡ chữ

Nông nghiệp sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 43 tỷ USD

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt khoảng 2,7-2,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó nông nghiệp tăng khoảng 1,68%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,53% và thủy sản tăng khoảng 6,5%.
Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức chiều ngày 17/6/2019 tại Hà Nội, ông Lê Văn Thành – Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT cho biết, ngành Nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhiều lĩnh vực sản xuất của ngành vẫn đạt kết quả cao.
Điển hình, cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu đã thể hiện khá rõ về tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như thủy sản, rau, hoa, quả, các loại cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm đặc sản; giảm các ngành hàng, sản phẩm đang có xu hướng tăng cung; tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao trong tổng sản lượng sản xuất và hàng xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 19,75 tỷ USD, tăng 2,1% cùng kỳ năm 2018.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn và ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu về đích ngay trong năm 2019. Tính đến tháng 6/2019, cả nước đã có 4.402 xã (49,38%) đạt chuẩn NTM, tăng 564 xã (6,32%) so với cuối năm 2018; có 76/664 huyện đạt chuẩn NTM; có 4 địa phương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Bình quân cả nước đạt 15,43 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí, có 42/63 tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm …
Đặc biệt, đến hết năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã xây dựng 45 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4, trong đó có 15 dịch vụ công kết nối một cửa quốc gia. Các dịch vụ công được tích hợp toàn bộ tại một cổng duy nhất, tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp, đảm bảo tính kịp thời, công khai và minh bạch.
Đồng thời, Bộ đã ban hành Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng số 386 TTHC; số TTHC được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục. Lũy kế đến nay, Bộ đã cắt giảm 276/326 điều kiện đầu tư (bãi bỏ 139, sửa đổi 137 điều kiện), đạt tỷ lệ 84,6%. Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng (cắt giảm trên 77%); kiểm tra chuyên ngành chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; xóa bỏ tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh 6 tháng đầu năm khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn giữ đà tăng trưởng và nhịp độ xuất khẩu khá tốt so với năm ngoái. Với những nỗ lực đó, Bộ NN&PTNT sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng đặt ra trong năm 2019 là xuất khẩu đạt 43 tỷ USD.
Phương Linh theo thoibaotaichinhvietnam.vn
Tìm theo ngày :