01/07/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Đồng chí Đào Quang Trường được giao phụ trách Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 28/6/2019, Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 1796/QĐ/ĐUK, về việc giao phụ trách Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó, Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định giao đồng chí Đào Quang Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam phụ trách Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, kể từ ngày 1/7/2019.

T.H.N

Tìm theo ngày :