16/07/2019 17:13
Xem với cỡ chữ

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 9 năm 2019

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối doanh nghiệp Trung ương khóa 9 năm 2019.
Dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Chu Đình Động, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối; Nguyễn Phú Trường, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Đào Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt; Nguyễn Chí Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VDB, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); cùng 68 học viên thuộc các Đảng bộ: VDB, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Đảng ủy Khối.
Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương...
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Chu Đình Động nhấn mạnh: mỗi học viên cần nhận thức rõ việc học tập, nâng cao trình độ, trong đó có học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đặc biệt hiện nay đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết của Trung ương về về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Chí Trang đã phát biểu chúc mừng 68 học viên được cử đi học  trong đó có 35 cán bộ của VDB; cảm ơn Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW đã quan tâm giúp đỡ mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ của VDB và các đơn vị thuộc Khối.
Lớp học dự kiến kéo dài trong 12 tháng.
Các đại biểu, Ban tổ chức lớp và các học viên chụp ảnh lưu niệm
Như Quỳnh
Tìm theo ngày :