19/07/2019 17:32
Xem với cỡ chữ

Công đoàn khối thi đua III - Công đoàn Viên Chức Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

Ngày 17/7/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Khối Thi đua III (Công đoàn Viên chức Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Công đoàn Khối Thi đua III có tổng số gần 10.000 đoàn viên thuộc 09 đơn vị Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.
6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Khối thi đua III đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Công đoàn viên chức Việt Nam, Ban cán sự của các Bộ, Ngành; cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước theo đặc thù của từng đơn vị; coi thi đua khen thưởng là một trong những biện pháp tích cực, là động lực để động viên khích lệ người lao động làm việc có hiệu quả, có trách nhiệm, chủ động sáng tạo, cổ vũ tinh thần yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần phát triển đơn vị trong khối. 
Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, công tác tuyên truyền, vận động, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức và thực hiện tốt Luật Lao động và các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp thu hút nghề, điều kiện làm việc, quan hệ lao động cơ bản, nhằm nâng cao đời sống thu nhập và phát triển cơ quan, đơn vị... Các Công đoàn trong Khối không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động, hướng tới lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Về công tác công tác xã hội từ thiện, trong 6 tháng đầu năm, Khối đã tổ chức phát động quyên góp từ các đơn vị trong Khối để trao tặng bò cho 05 hộ gia đình, 30 chiếc xe đạp tặng các cháu học sinh và 30 suất quà cho hộ gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên...
Về nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm, Công đoàn thi đua khối III xác định: Vận động đoàn viên công đoàn tiếp tục nâng cao ý thức, tích cực đề xuất các giải pháp để tham mưu có hiệu quả việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn của mỗi đơn vị; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị năm 2019; phối hợp với chính quyền chăm lo kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tham gia các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; triển khai bình chọn “Gương mặt của năm” theo Quy chế của Công đoàn Viên chức Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động phong trào của các đơn vị Khối thi đua III trong năm 2019 đạt hiệu quả...
Tại Hội nghị, Lãnh đạo 9 đơn vị thuộc khối III đã thống nhất nội dung, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 trong đó dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập công đoàn Viên chức Việt Nam; duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác an sinh xã hội, vận động đoàn viên đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...
Dương Đức Anh
Tìm theo ngày :

Khách online:7040
Lượt truy cập: 8699162