31/07/2019 11:21
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tập huấn kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng

Sáng ngày 30/7/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải búa liềm vàng năm 2019.
Bà Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Chủ trì Hội nghị. Báo cáo viên là ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Đối tượng tập huấn là các đồng chí làm nhiệm vụ tuyên giáo, truyền thông, phóng viên các trang thông tin điện tử, các báo và tạp chí của các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tham dự Hội nghị, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam có 04 đồng chí đại diện cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Tạp chí Hỗ trợ phát triển.
Ông Ngô Minh Tuấn đã giới thiệu những nét chính của Giải Búa liềm vàng và những kỹ năng cần thiết trong viết bài truyền thông về công tác xây dựng Đảng nói chung và cách thức tham gia Giải nói riêng. Theo đó, nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải cần bám sát đường lối của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc; đi sâu phản ánh thực trạng công cuộc đổi mới của Đảng ở cơ sở, những kết quả đạt được và những bất cập cần khắc phục và từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn. 
Bà Đoàn Thị Hồng Nga cho biết, điểm mới của giải Búa liềm vàng năm nay có số lượng và cơ cấu tăng lên có 61 giải cho tác phẩm (tăng thêm 01 giải so với năm 2018 - đó là giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng). Về cơ mức thưởng: Giải cá nhân: Giải đặc biệt - 300 triệu đồng; Giải A - 100 triệu đồng; Giải B - 75 triệu đồng; Giải C - 50 triệu đồng; các giải thưởng theo từng chuyên đề: Phát triển lý luận về xây dựng Đảng, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tác phẩm xuất sắc của người cao tuổi nhất, tác phẩm xuất sắc của người trẻ tuối nhất - 50 triệu đồng; giải khuyến khích 30 triệu đồng. Việc xét thưởng Giải tập thể năm nay cũng có sự thay đổi: về đối tượng xét thưởng, có thêm Hội Nhà báo các cấp. Mức thưởng phân theo các giải A,B,C với các mức tiền thưởng tương ứng là 50 triệu đồng, 40 triệu đồng và 30 triệu đồng chứ không trao đồng hạng như năm 2018. Một điểm mới nữa là thay đổi trong quy định về tác giả trẻ tuổi - Giải năm 2019 quy định tác giả trẻ tuổi có tuổi đời từ 22 tuổi trở xuống (năm 2018 là từ 18 tuổi trở xuống).
Nhằm phát động và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2019, trước đó ngày 19/4/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/ĐUK về việc tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019 và Tổ chức Giải cấp Đảng ủy Khối. Trong đó có nội dung yêu cầu các đơn vị trong Đảng ủy Khối tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên, người lao động trong các đơn vị tích cực tham gia viết, sáng tác các tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.
Thu Hồng
Tìm theo ngày :