05/08/2019 14:30
Xem với cỡ chữ

Chính phủ không cấp mới bảo lãnh dự án vay trong nước và nước ngoài

Trong 7 tháng đầu năm 2019, không thực hiện cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước, vay vốn nước ngoài.
Theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLNTCĐN) – Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện ký kết 3 hiệp định vay vốn nước ngoài với ADB, trị giá khoảng 333,4 triệu USD. 
Trong tháng 7/2019 (tính đến 20/7), giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 55 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/7, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt khoảng hơn 1,226 tỷ USD, tương đương khoảng 28.282 tỷ đồng.
Theo đại diện Cục QLNTCĐN, cùng thời điểm, trả nợ của Chính phủ khoảng 194.612 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 164.491 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 30.121 tỷ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 17.293 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 12.828 tỷ đồng). Cũng theo đại diện Cục QLNTCĐN, 7 tháng qua không cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước. Từ đầu năm đến 20/7/2019, rút vốn của các dự án chính phủ bảo lãnh trong nước khoảng 67,03 tỷ đồng, trả nợ gốc khoảng 22.442 tỷ đồng, trả nợ lãi khoảng 6.846 tỷ đồng.
7 tháng đầu năm không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài. Trong tháng 7, các dự án được bảo lãnh không thực hiện rút vốn, trả nợ gốc là 50 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 7 năm 2019, tổng rút vốn khoảng 4.903 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi khoảng 18.714 tỷ đồng. Đối với nợ của chính quyền địa phương, trong tháng 7, phát sinh tạm ứng ngân quỹ nhà nước là 25 tỷ đồng, không phát sinh hoàn ứng tồn ngân kho bạc. Số dư tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho địa phương tính đến ngày 20/7 là 2.364,6 tỷ đồng./.
Đào Huyền theo Thời báo tài chính

 

Tìm theo ngày :

Khách online:7949
Lượt truy cập: 8700445