09/08/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy VDB Cần Thơ sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 07/8/2019, Đảng ủy VDB Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VDB Cần thơ, BCH Đảng Bộ, Ban Lãnh đạo, các cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên công tác và sinh hoạt tại Đảng Bộ VDB Cần Thơ.

     Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020; báo cáo sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát.
     Trong thời gian qua, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Chi nhánh đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư ngày càng được nâng cao; cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cán bộ Đảng viên luôn ổn định vững vàng lập trường, tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, góp phần thực hiện tốt chương trình hành động, Nghị quyết của Đảng đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng nêu ra những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với công tác chuyên môn vẫn còn một số khó khăn do cơ chế hoạt động của ngành chưa được ban hành và chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời phù hợp với thực tiễn dẫn đến nhiệm vụ chính trị một số mặt chưa hoàn thành theo Nghị quyết đã đặt ra…
     Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong tình hình còn nhiều khó khăn thách thức, đảng ủy mạnh dạn đề ra các giải pháp với những vấn đề cốt lõi: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, xử lý nợ xấu, xử lý tài sản để thu hồi nợ kể cả nợ ngoại bảng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng đến cuối năm 2019; tìm dự án, khách hàng mới để hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn khi có chủ trương cho vay của NHPT; thường xuyên theo dỏi, rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động, tài chính khách hàng vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ vay đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký, quản lý, giám sát vốn vay, tài sản đảm bảo chặt chẽ; tiếp tục theo dõi thực hiện các vụ kiện dân sự theo chủ trương của NHPT; chủ động, kiên trì phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những khách hàng chây ỳ, cố tình trốn tránh trả nợ, vi phạm hợp đồng tín dụng; tiếp tục thực hiện rà soát, chấn chỉnh khắc phục kịp thời các sai sót tồn tại sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và báo cáo tổng hợp kết quả tự kiểm tra, rà soát khắc phục chấn chỉnh kịp thời theo quy định; Phát huy vai trò gương mẫu của từng vị trí lãnh đạo công tác; tăng cường kỷ cương kỷ luật, lề lối làm việc, tăng cường tính tuân thủ, chấp hành Quy chế, Quy trình nghiệp vụ; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung thực hiện đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị NHPT.

     Bên cạnh, Hội nghị cũng đã ghi nhận và đánh giá kết quả cuộc thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách HCM chuyên đề 2019 được Đảng ủy VDB Cần Thơ tổ chức tháng 05/2019 nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị. Cuộc thi đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, tạo đợt sinh hoạt chính trị mới mẻ nhằm nâng cao kiến thức về đảng, về tư tưởng đạo đức, phong cách HCM cho đảng viên và người lao động. Qua đó, tuyên dương và khen thưởng 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích cao tham dự cuộc thi.
     Hội nghị đã thảo luận các nội dung của báo cáo, trong đó tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.


Thu Hà (BP tuyên giáo Đảng ủy VDB Cần Thơ)

Tìm theo ngày :

Khách online:7864
Lượt truy cập: 8700118