13/08/2019 16:06
Xem với cỡ chữ

Giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đạt 1,226 tỷ USD

Theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính, giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt 1,226 tỷ USD.
Từ tháng 1-7/2019, Việt Nam đã ký ba thỏa thuận vay với Ngân hàng Phát triển châu Á trị giá 333,4 triệu USD.
Tính đến ngày 20/7, trả nợ Chính phủ khoảng 194,612 tỷ đồng (8.4 tỷ USD), trong đó trả nợ trong nước 164.491 tỷ đồng (7.1 USD), còn lại là trả nợ nước ngoài.
Trong 7 tháng đầu năm 2019, không thực hiện cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước, vay vốn nước ngoài. 
Từ đầu năm đến 20/7/2019, rút vốn của các dự án chính phủ bảo lãnh trong nước khoảng 67 tỷ đồng, trả nợ gốc khoảng 22.442 tỷ đồng, trả nợ lãi khoảng 6.846 tỷ đồng.
Đối với các dự án vay vốn nước ngoài được chính phủ bảo lãnh, lũy kế đến tháng 7/2019, tổng rút vốn khoảng 4,903 tỷ đồng (210,8 triệu USD), trả nợ gốc và lãi khoảng 18,714 tỷ đồng (804,7 triệu USD) ./.
HN theo Nhandan.com.vn
Tìm theo ngày :