12/08/2019 10:47
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Khu vực Minh Hải thông báo việc bán đấu giá tài sản (cv 124/NHPT.MHA-TDĐT)

Cổng trục 200 tấn (Lk = 66/50m, H = 37m):
+ Số lượng: 01 bộ;
+ Năm sản xuất: 2007;
+ Nước sản xuất: Việt Nam;
+ Hãng thiết kế, chế tạo: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Quảng Ninh;
+ Kiểu dầm: Dầm đôi;
+ Tổng tải trọng nâng: 200 tấn;
Cổng trục 60T (Lk = 62/50m, H=22m):
+ Số lượng: 01 bộ;
+ Nước sản xuất: Việt Nam;
+ Năm sản xuất: 2007;
+ Hãng thiết kế, chế tạo: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Quảng Ninh;
+ Kiểu dầm: Dầm đôi;
+ Tổng tải trọng nâng: Q = 60 T;
Cổng trục 60T (Lk = 62/50m, H = 20m):
+ Số lượng: 01 bộ;
+ Năm sản xuất: 2007;
+ Nước sản xuất: Việt Nam;
+ Hãng thiết kế, chế tạo: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung- Quảng Ninh;
+ Kiểu dầm: Dầm đôi;
+ Tổng tải trọng nâng: Q = 60 T;
Giá khởi điểm của 03 tài sản: 12.173.490.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ/ 01 tài sản.
- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 31/07/2019 đến ngày 13/08/2019 tại Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thuỷ Cà Mau- Ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 13/08/2019.
(Thông tin chi tiết về tài sản, thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản tại Thông báo đấu giá tài sản số 49/TB-ĐG ngày 29/07/2019 của Công ty Đấu giá Hợp Danh Nguyên Tâm kèm theo).
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm- Địa chỉ: Số E2-26, đường số 5, KDC 586, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Điện thoại: 0292.3917138.
Tìm theo ngày :