22/08/2019 17:02
Xem với cỡ chữ

Chi bộ Chi nhánh NHPT Lào Cai kết nạp Đảng viên mới

Ngày 22/8/2019, Chi bộ Chi nhánh NHPT Lào Cai đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng Tín dụng.
Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ Nguyễn Quang Trung đã trao quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.
Đảng viên mới đã tuyên thệ thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các quy định về những điều đảng viên không được làm, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước và lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Đào Thị Ánh Hồng - Chi nhánh NHPT Lào Cai
Tìm theo ngày :