27/08/2019 16:34
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I thông tin bán đấu giá tài sản bảo đảm trên đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá (cv 1022/NHPT.SGDI-TD3)

Chi tiết về thông tin tài sản đấu giá được Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng: trên Báo Pháp luật & xã hội 02 số vào các ngày 27/8/2019 và ngày 31/8/2019. (Thông báo bán đấu giá tài sản kèm theo).
Tìm theo ngày :