12/09/2019 16:41
Xem với cỡ chữ

Tín dụng ưu đãi cho người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 09/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
Theo đó, người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh ngiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng vay vốn theo quy định của Quyết định này.
Về mức vốn cho vay: mức vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
Về lãi suất cho vay: người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.
Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 27/2019/QĐ-TTg có hiệu lực./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:6798
Lượt truy cập: 8698758