04/10/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Công bố các quyết định về công tác nhân sự tại một số đơn vị hợp nhất thuộc Trụ sở chính NHPT

Ngày 03/10/2019, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức lễ công bố quyết định về hợp nhất một số đơn vị thuộc Trụ sở chính NHPT.

     Dự lễ có đồng chí Đào Quang Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy NHPT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHPT.
     Tại buổi lễ, đại diện Ban TCCB đã thông báo Nghị quyết của Đảng ủy NHPT, HĐQT về  hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy NHPT với các ban chuyên môn của NHPT; công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh chủ chốt của một số đơn vị sau khi hợp nhất và quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ công tác tại các đơn vị, theo đó:
     Tại Quyết định số 380/QĐ-NHPT ngày 01/10/2019, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Quang Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHPT giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm tra nội bộ NHPT từ ngày 01/10/2019;
     Tại Quyết định số 383/QĐ-NHPT ngày 01/10/2019, điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Phương Lan - Chánh Văn phòng Đảng ủy NHPT giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng NHPT từ ngày 01/10/2019;
     Tại Quyết định số 377/QĐ-NHPT ngày 01/10/2019, điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Cao Thị Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy NHPT giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng NHPT từ ngày 01/10/2019;
     Tại Quyết định số 379/QĐ-NHPT ngày 01/10/2019, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy NHPT giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Tạp chí HTPT từ ngày 01/10/2019;
     Tại Quyết định số 378/QĐ-NHPT ngày 01/10/2019, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Mạnh Tiến - Phó Tổng biên tập Tạp chí HTPT giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí HTPT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Tạp chí HTPT từ ngày 01/10/2019;
     Đồng thời, công bố một số quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp phòng và điều động cán bộ đến công tác tại các đơn vị.
     * Trước đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 319/NQ-HĐQT ngày 30/9/2019 và Quyết định số 360/QĐ-NHPT ngày 30/9/2019 về việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các ban chuyên môn của NHPT và tên gọi sau khi hợp nhất, các đơn vị gồm: (1)Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng NHPT thành Văn phòng NHPT; (2)Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức cán bộ thành Ban Tổ chức cán bộ; (3)Ban Tuyên giáo với Tạp chí Hỗ trợ phát triển thành Ban Tuyên giáo - Tạp chí Hỗ trợ phát triển; (4)Bộ phận giúp việc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm tra nội bộ thành Ban Kiểm tra nội bộ;
     Đồng thời, ban hành Quyết định số 368/QĐ-NHPT ngày 30/9/2019 v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của một số Ban chuyên môn NHPT sau hợp nhất gồm: Văn phòng NHPT, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra nội bộ và Ban Tuyên giáo - Tạp chí Hỗ trợ phát triển./.

Thực hiện: Trần Hải
 

Tìm theo ngày :