08/11/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (Cv 1452/NHPT.SGDI-TD3)

Nội dung lựa chọn như sau:


     1. Tên, địa chỉ của người có tài sản:
Tên: Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Địa chỉ: Số 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
     2. Tên tài sản, địa chỉ tài sản, chất lượng của tài sản bán đấu giá:
- Tài sản bao gồm:
+ Hệ thống Trạm điện bao gồm: Trạm biến áp kiểu trong nhà 180 KVA-10 (22)/0.4 KV (trạm biến áp kiểu kín); Đường dây 22KV: đường dây trên cao, chiều dài 1.025 m; Đường dây 0,4 KV: đường dây cáp đi ngầm có chiều dài 560 m.
Hệ thống Trạm điện: đã đưa vào sử dụng từ năm 2006, hiện sử dụng bình thường.
+ Hạng mục Cơ sở thực tập: Nhà xây dựng dở dang đến mái tầng 2, chưa hoàn thiện.
- Địa chỉ tài sản: Tại Trường Trung học tư thục du lịch Miền Trung. Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
     3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 157.563.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng).
     4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
     5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: Trước ngày 16/11/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Tín dụng 3, Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Số 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39425845. Di động: 0913.359.927 (Chị Hương).
 

Tìm theo ngày :