08/11/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Thông báo bán đấu giá tài sản dự án Nhà máy luyện gang và sản xuất phôi thép tỉnh Quảng Bình (lần thứ 5 - CV Số: 330/NHPT.QBI-TD)

Tài sản đấu giá:

Toàn bộ thiết bị máy móc và các công trình xây dựng trên đất hiện có của Công ty TNHH Anh Trang tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 3, diện tích 285.075 m2 và thửa đất số 67(1), tờ bản đồ số 4, diện tích 2.166 m2 (địa chỉ các thửa đất: thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
     - Tổng giá khởi điểm: 15.935.723.737 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, bảy trăm ba mươi bảy đồng) theo Quyết định giảm giá tài sản (lần 4) số 04/QĐ-CCTHADS ngày 04/11/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch.
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật.
     - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.
     - Tiền đặt trước: 3.187.144.747 đồng (Ba tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm bốn mươi bảy đồng).
     - Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày 06/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/11/2019 (trong giờ hành chính), tại địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình (Số 71 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
Điện thoại: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509; Fax: (0262) 3707879.
(0232) 3798555; DĐ: 0354754505 - 0917989980   
     - Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản (Thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
     - Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước vào các ngày 15/11/2019, ngày 18/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/11/2019 vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu (Tài khoản giao dịch số: 3810201002383 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lý Thái Tổ, Quảng Bình).
     - Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/11/2019 (thứ 6) tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 

Tìm theo ngày :