16/12/2019 16:43
Xem với cỡ chữ

Hội thảo về quản lý rủi ro tín dụng đầu tư của VDB

Chiều ngày 11/12/2019, tại Trụ sở chính VDB đã diễn ra Hội thảo với chủ đề "Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam". Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp ngành do Ban Cân đối kế hoạch chủ trì.
Tại Hội thảo, sau khi nghe lãnh đạo Ban Cân đối kế hoạch và chủ nhiệm đề tài giới thiệu khái quát quá trình triển khai thực hiện đề tài và trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, các chuyên gia tham dự Hội thảo đã đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý đối với đề tài. 
Hầu hết ý kiến của các chuyên gia đều khẳng định sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài, đồng thời đánh giá cao về những kết quả nghiên cứu mà nhóm tác giả đã đạt được. 
Cùng với đó, các chuyên gia cũng nêu một số vấn đề mà nhóm tác giả đề tài cần lưu ý bổ sung hoặc chỉnh sửa để nâng cao giá trị khoa học và sức thuyết phục của kết quả nghiên cứu. 
Hội thảo là một khâu bắt buộc trong quy trình thực hiện đề tài khoa học cấp ngành theo quy định của Hội đồng quản trị VDB; kết quả của Hội thảo sẽ cung cấp thêm những thông tin quan trọng để nhóm tác giả và đơn vị chủ trì đề tài hoàn thiện kết quả nghiên cứu trước khi trình Tổng giám đốc VDB thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài.
Ban CĐKH
Tìm theo ngày :

Khách online:22411
Lượt truy cập: 11283808