21/01/2020 14:47
Xem với cỡ chữ

Sở GDI - Nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của hệ thống

Năm 2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) bước vào giai đoạn mới để thực hiện mục tiêu của “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2021”, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo đó, VDB thực hiện cơ cấu lại toàn diện về mô hình tổ chức, bộ máy, biên chế, quản trị, cơ chế hoạt động, tình hình tài chính, xử lý quyết liệt nợ xấu, khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy VDB phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển VDB giai đoạn sau cơ cấu. 
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của VDB trong năm 2019, Sở giao dịch I (SGDI) xác định nhiệm vụ trọng tâm là thu hồi và xử lý nợ xấu; giải quyết quyết liệt các tồn tại còn tồn đọng; kiểm soát tốt chất lượng tín dụng; tiếp tục hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân để các dự án hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng, dự án mới đúng đối tượng để thẩm định, cho vay. Tập thể Lãnh đạo và cán bộ, người lao động SGDI xác định cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất, toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra của năm. Trong đó tập trung vào các nội dung trọng điểm:
Thực hiện thu hồi, xử lý nợ xấu: SGDI đã chủ động xây dựng kế hoạch năm 2019, định hướng hoạt động phục vụ công tác điều hành, nỗ lực xây dựng các giải pháp gắn với thực tiễn và thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được VDB giao. Thực hiện quyết liệt các giải pháp điều hành nhiệm vụ năm 2019 của VDB tại các thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VDB, các công văn chỉ đạo công tác giải ngân, thu hồi xử lý nợ.  
Lãnh đạo SGDI thường xuyên tổ chức làm việc, kiểm tra và chỉ đạo kịp thời các phòng tập trung rà soát giải pháp thu nợ đối với từng dự án/khoản vay, xây dựng tiến độ giải quyết đối với các công việc trọng tâm, trọng điểm; phân công, phân nhiệm tới từng cán bộ, cấp lãnh đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được rà soát, đánh giá và đưa ra giải pháp tháo gỡ. Đối với những dự án trọng điểm, Sở đã thành lập các Tổ công tác để tập trung giải quyết, như: Tổ công tác dự án Khu công nghiệp hỗ trợ nam Hà Nội, Tổ công tác Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổ công tác dự án Datex... 
Thường xuyên rà soát, đánh giá hồ sơ các dự án/khoản vay, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn để đánh giá sát khả năng thu hồi nợ; đẩy nhanh tiến độ khởi kiện đối với khách hàng đã có chủ trương khởi kiện; đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm đối với những dự án/khoản vay đã có chủ trương xử lý, đang thi hành án; tiếp tục báo cáo, đề xuất xử lý tài sản/khởi kiện đối với các dự án/khoản vay chủ đầu tư không hợp tác, tài sản không sử dụng để kéo dài có nguy cơ xuống cấp, giảm giá trị. Kịp thời báo cáo VDB những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với VDB để tổ chức làm việc với các bên có liên quan, hỗ trợ SGDI trong đôn đốc, xử lý tài sản bảo đảm. Công tác tổng hợp, đánh giá, kiểm tra, đôn đốc được thực hiện hàng tuần, giúp đảm bảo tiến độ công việc, nhờ đó nhiều dự án khó khăn tồn tại từ lâu đã được giải quyết dứt điểm, thực hiện thu nợ hiệu quả. 
Từ triển khai công tác thu hồi, xử lý nợ một cách quyết liệt và đồng bộ từ các cấp lãnh đạo đến từng cán bộ, người lao động, kết quả SGDI đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ VDB giao về thu hồi, xử lý nợ: Tín dụng đầu tư thu nợ gốc, lãi đạt gần 4.000 tỷ đồng hoàn thành trên 90% Kế hoạch năm 2019; hoàn thành 100% nhiệm vụ thu nghiệp vụ Tín dụng xuất khẩu, ODA với số thu nợ trên 4.760 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khó khăn như cho vay thí điểm, thu nợ bắt buộc bảo lãnh cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.
Đẩy mạnh công tác xử lý nợ và xử lý tài sản bảo đảm, tăng cường áp dụng các giải pháp về pháp lý: SGDI đã thực hiện quyết liệt, tích cực trong công tác khởi kiện/xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay. Thường xuyên tổ chức làm việc với tòa án, cơ quan thi hành án, đơn vị tư vấn pháp luật và chủ đầu tư các dự án khởi kiện/xử lý tài sản nhằm đẩy nhanh tiến độ, xây dựng giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Năm 2019, đã xử lý tài sản của 05 dự án, tiếp tục thực hiện các bước thủ tục để xử lý TSBĐ thu hồi nợ 02 dự án, 06 dự án đang phối hợp cơ quan thi hành án xử lý tài sản. Thực hiện khởi kiện 27 dự án/chủ đầu tư vi phạm tại Tòa, trong đó 02 dự án hoàn thành xét xử, đang phối hợp với cơ quan Thi hành án thực hiện bản án, 03 dự án đã thực hiện xét xử sơ thẩm, 17 dự án đã nộp đơn khởi kiện và tham gia tố tụng tại Tòa, 05 dự án đã có chủ trương khởi kiện nhưng tạm thời chưa khởi kiện do CĐT cam kết trả nợ. Ngoài ra tham gia xét xử với tư cách người có nghĩa vụ liên quan đối với 04 dự án cho vay TDĐT, Bảo lãnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như: thi hành án, chính quyền địa phương  các cấp trong việc thực hiện thu giữ, xử lý TSBĐ, thu nợ từ ngân sách Nhà nước… 
Thúc đẩy hơn nữa việc tìm kiếm dự án, thẩm định, cho vay các dự án mới: Trong bối cảnh toàn ngành đang rất khó khăn trong việc cho vay dự án mới do cơ chế chính sách chậm ban hành, chưa có lãi suất cho vay nhưng SGDI vẫn luôn xác định phải tiếp tục kiên trì trong việc tiếp cận khách hàng để tìm kiếm dự án mới để chuẩn bị sẵn sàng cho vay khi cơ chế được hoàn thiện. SGDI luôn tích cực triển khai công tác tuyên truyền chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước đến các doanh nghiệp trên địa bàn và tiếp tục tìm kiếm, hướng dẫn, thẩm định thêm các dự án, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính để cho vay mới. Từ những nỗ lực và cố gắng của SGDI, trong năm 2019 đã thực hiện tiếp cận với 07 khách hàng có nhu cầu vay vốn với tổng mức vốn vay trên 1.200 tỷ đồng.
Bám sát tình hình đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp, báo cáo, đề xuất kịp thời với VDB để tháo gỡ những khó khăn cho khách hàng, đảm bảo cung ứng  nguồn vốn đầy đủ, kịp thời cho dự án. Năm 2019 SGDI đã cung ứng ra thị trường trên 12.100 tỷ đồng. Trong đó giải ngân các dự án Tín dụng đầu tư 435 tỷ đồng, giải ngân ghi thu ghi chi cho các dự án vốn nước ngoài gần 11.700 tỷ đồng. Dư nợ vay các loại hình tín dụng đến cuối năm 2019 đạt 114.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với đầu năm. 
Nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết công việc: Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về công tác thu hồi, xử lý nợ, việc củng cố và nâng cao chất lượng trên mọi mặt hoạt động luôn được SGDI chú trọng thực hiện. Mọi nghiệp vụ phát sinh đều được kiểm soát trước, nhất là kiểm soát chặt chẽ hồ sơ các dự án thực hiện khởi kiện, giải ngân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tồn tại, sai sót phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc khởi kiện vi phạm hợp đồng tín dụng, vi phạm hợp đồng thế chấp tài sản, những vướng mắc trong quá trình tố tụng tại tòa giúp nâng cao kiến thức chuyên môn của cán bộ khi rà soát hồ sơ khởi kiện cũng như tham gia quá trình tố tụng, nâng cao hiệu quả của công tác khởi kiện. 
Nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng sức đồng lòng cùng chung tay xây dựng SGDI ngày càng chuyên nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án chi trả lương gia tăng trên cơ sở mức độ đóng góp của cán bộ, người lao động vào kết quả chung của tập thể, phần nào đã tạo động lực đối với cán bộ, người lao động nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức ký giao ước thi đua, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn nghệ giữa các phòng chuyên môn, các hoạt động về nguồn, thiện nguyện… giúp tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo sự hứng khởi cho người lao động. Cán bộ, người lao động đoàn kết, cơ bản ổn định tư tưởng, giữ vững kỷ cương kỷ luật, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, hướng tới tương lai tốt đẹp của SGDI và của cả hệ thống.  
Năm 2020 là năm thực hiện những bước đầu tiên và quan trọng trong Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của VDB đến 2021, tiếp tục lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với hàng loạt cơ chế chính sách liên quan tới các mặt hoạt động của VDB sẽ được hoàn thiện, làm hành lang pháp lý vững chắc cho quá trình thực hiện đổi mới toàn diện. Trước những đòi hỏi cấp bách của sự chuyển mình mạnh mẽ của toàn ngành, SGDI với vị thế của mình trong hệ thống VDB sẽ quyết tâm thực hiện tốt vai trò nòng cốt, tiên phong hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 được giao, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu của toàn ngành.
Để hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020, SGDI xác định vừa phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, tiếp tục nỗ lực, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, sự quan tâm, tạo điều kiện của VDB và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ, chuyên môn, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, văn minh công sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu hoạt động và nhiệm vụ đặt ra năm 2020, tái cơ cấu hoạt động thành công theo định hướng, lộ trình của VDB, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của hệ thống. 
Bước sang năm mới 2020, trong niềm vui xuân mới, với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ban Lãnh đạo cũng như cán bộ SGDI, với niềm tin dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của VDB. SGDI quyết tâm và tin tưởng sẽ hoàn thành hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 góp phần thực hiện thành công đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của toàn ngành. Đưa SGDI cũng như cả hệ thống VDB phát triển ổn định, hiệu quả và hướng tới tương lai tươi sáng./.
Phòng Kế hoạch - Sở Giao dịch I
Tìm theo ngày :