06/02/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Công bố Quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 06/2/2020, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) tổ chức Lễ công bố Quyết định của NHPT bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thọ và ông Nguyễn Long Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc NHPT.

     Dự Lễ, có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT, Tổng Công ty Vidifi và Công ty Tràng An.
     Theo Quyết định số 11/QĐ-NHPT ngày 21/1/2020 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Thọ - Trưởng Ban Cân đối kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc NHPT từ ngày 01/2/2020; Quyết định số 12/QĐ-NHPT ngày 21/1/2020 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Long Vân - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc NHPT từ ngày 01/2/2020.

     Chủ tịch HĐQT NHPT Lương Hải Sinh và Tổng Giám đốc NHPT Đào Quang Trường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng hai Phó Tổng Giám đốc.
     Chủ tịch HĐQT Lương Hải Sinh phát biểu chúc mừng hai Phó Tổng Giám đốc đã được tập thể hệ thống NHPT tin tưởng giao nhiệm vụ và đề nghị các cán bộ chủ chốt tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần sáng tạo, củng cố hệ thống, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, người lao động NHPT thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu tại NHPT./.

 

Trần Hải

Tìm theo ngày :

Khách online:7846
Lượt truy cập: 8700076