24/02/2020 15:54
Xem với cỡ chữ

Tạo bứt phá, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng

Năm 2020, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tập trung tạo bứt phá, hiệu quả ở mỗi bộ, ngành trong công tác thi đua, khen thưởng và triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Chiều 21/2, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành là 10 thành viên của Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp bao gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh (Khối trưởng) cho biết, năm 2019, các đơn vị thành viên trong Khối đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ”, trong đó trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua thường xuyên và phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.
Báo cáo tổng kết của Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp cho thấy, đối với kết quả hoạt động chung, trong năm 2019, Khối đã triển khai kịp thời các nội dung theo Kế hoạch đề ra như: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình giao lưu thể thao Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp; tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng tại một đơn vị thành viên… Qua các hoạt động chung của Khối, các đơn vị thành viên đã tạo sự gắn kết, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Căn cứ vào phong trào thi đua chung của Khối và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên trong Khối, mỗi đơn vị đã phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Qua báo cáo tổng kết năm 2019 của 10 đơn vị thành viên trong Khối cho thấy các đơn vị đều thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách để chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ công chức và người lao động đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.
Phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên trong Khối được triển khai thực hiện kịp thời, có nhiều đổi mới, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, không phô trương, hình thức.
Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nền nếp và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; các văn bản mới ban hành được cập nhật, phổ biến, quán triệt kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khen thưởng bảm đảm chất lượng và hiệu quả.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, nội dung và thực hiện một số phong trào thi đua còn hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa toàn diện…
Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã trao đổi, thảo luận, bổ sung những điểm mới, cách làm hay vào kế hoạch, chương trình hành động năm 2020, nhằm tạo sự chuyển biến và đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng.
Theo Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành (Khối phó), năm 2020 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của đất nước. Điều này đặt ra những thách thức để hoạt động của Khối được sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa góp phần chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cũng như các ngày lễ lớn của đất nước.
Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành cho rằng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang rất quyết liệt trong xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, do đó, ngay trong công tác khen thưởng, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính cũng như tăng cường truyền thông. Ngoài ra, công tác khen thưởng cần đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, bảo đảm chính xác, kịp thời, quan tâm đến các tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp.
Các đại biểu cũng thảo luận và đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sớm tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và hệ thống các văn bản dưới luật về công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình hiện nay; triển khai phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm sử dụng có hiệu quả; sớm có văn bản hướng dẫn tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể về bình xét sáng kiến; có văn bản hướng dẫn cụ thể, linh hoạt hơn trong việc xây dựng báo cáo thành tích (đề tài, sáng kiến) đối với cá nhân được khen thưởng, đặc biệt là người lao động trực tiếp; cần thực hiện đúng quy định về thời gian thẩm định hồ sơ bảo đảm tính kịp thời, góp phần tạo động lực, hiệu quả cho công tác thi đua, khen thưởng…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá trong những năm qua, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã hoạt động hiệu quả, đúng với tôn chỉ, mục đích đề ra. Trong năm 2019, Khối đã triển khai rất nhiều hoạt động cả bề rộng lẫn bề sâu. Thông qua các hoạt động đó, các Bộ, ngành có cơ hội để giao lưu, chia sẻ, triển khai tốt hơn các phong trào thi đua.
Đồng chí Phạm Huy Giang hy vọng năm 2020, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp sẽ có những hoạt động sôi động, hiệu quả hơn nữa. Các Bộ, ngành phát động phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan mình. Tiếp tục quan tâm, triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; các mô hình nhân tố mới trong lao động, học tập, sản xuất; quan tâm khen thưởng nhiều hơn cho những người trực tiếp lao động….
Tại Hội nghị, Khối Thi đua Bộ, ngành tổng hợp đã tiến hành suy tôn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trao tặng Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2019 cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Khối thi đua năm 2019; kiện toàn Khối trưởng, Khối phó năm 2020.
Theo đó, năm 2020, VPCP đảm nhiệm vai trò Khối trưởng, Ủy ban dân tộc là Khối phó.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện và hoàn thành kế hoạch hoạt động và giao ước thi đua của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã được ký kết./.
VH Nguồn: chinhphu.vn
Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp do NHNN thực hiện, năm 2019 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã đạt kết quả công tác đáng ghi nhận. Về công tác chuyên môn: NHPT tiếp tục kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Điều hành; triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, từng bước tháo gỡ khó khăn trong hoạt động; hoàn thiện các quy định quản trị nội bộ, hoàn thiện các văn bản chế độ chính sách liên quan đến hoạt động cơ cấu lại của NHPT.
NHPT đã đạt những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: huy động vốn đạt 15.490 tỷ đồng; giải ngân các loại hình tín dụng: 19.239 tỷ đồng; công tác thu nợ các loại hình tín dụng: thu gốc 25.358 tỷ đồng, lãi+phí: 9.845,5 tỷ đồng.
Công tác thi đua, khen thưởng: NHPT tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Triển khai tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, NHPT đã tổ chức tuyên truyền trong toàn ngành về mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng; lấy kết quả triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua là một nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các đơn vị.
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Khỗi trưởng tổ chức, NHPT đã tổ chức tuyên truyền tại các tổ chức công đoàn, Doàn thanh niên, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị, góp phần tuyên truyền những nội dung về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó lựa chọn các đoàn viên xuất sắc nhất tham gia đội thi…/.

 

Tìm theo ngày :

Khách online:6846
Lượt truy cập: 8698866