28/02/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Hội nghị ủy ban cấp cao ASEAN về hội nhập ngân hàng

Ngày 22/02/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đăng cai tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập ngân hàng (SLC) trong khuôn khổ tiến trình hợp tác ngân hàng – tài chính ASEAN 2020. Đây là phiên họp cuối cùng trong chuỗi các hoạt động diễn ra từ ngày 15-22/02/2020 thuộc Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Một ngày trước đó đã diễn ra cuộc họp Nhóm công tác của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW ASEAN (AFCDM-WG), Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính (SCCB).

     Để chuẩn bị cho hàng loạt các hội nghị và sự kiện cấp cao thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng dự kiến tổ chức từ ngày 24-27/03/2020 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tại cuộc họp này, NHTW các nước ASEAN đã được cập nhật tình hình thực hiện các sáng kiến và ưu tiên đã đặt ra trong năm 2019 cũng như đề xuất phương hướng hoạt động cho năm 2020 đối với từng nhóm công tác. Các nhóm công tác bao gồm: Nhóm công tác về Tự do hóa dịch vụ tài chính (WC-FSL), Nhóm công tác về Phát triển thị trường vốn (WC-CMD), Nhóm công tác về Tự do hóa tài khoản vốn (WC-CAL), Nhóm công tác về Phát triển hệ thống thanh toán (WC-PSS), Nhóm công tác về Khuôn khổ hội nhập ngân hàng (WC-ABIF), Nhóm công tác về Tài chính toàn diện (WC-FINC), Ủy ban Tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính (SCCB) và Nhóm đặc trách về Vai trò của Ngân hàng Trung ương (NHTW) đối với rủi ro về môi trường và khí hậu nhằm phát triển bền vững.
     Bên cạnh đó, đại diện NHNN đã có bài trình bay về đề xuất bộ nguyên tắc ngân hàng bền vững ASEAN. Hội nghị đã thống nhất các nội dung triển khai trong năm 2020, nội dung báo cáo các Phó Thống đốc NHTW và Thứ trưởng Tài chính ASEAN trước khi trình lên cấp Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại Hội nghị lần thứ 6 sắp tới.
     Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng với Cộng đồng ASEAN khi đánh dấu một nửa chặng đường triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2025. Đây là thời điểm để các quốc gia thành viên cùng nhau nhìn lại, đánh giá kết quả đã làm được trong 5 năm đã qua và lên kế hoạch cho 5 năm còn lại. Cũng nhân dịp này, Phó Thống đốc NHNN đã thông báo với các đại biểu về chủ đề quốc gia của Viêt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 là “Gắn kết – Thích ứng” (Cohesive – Responsive). Chủ đề trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam phù hợp với định hướng chung của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong hợp tác khu vực cũng như phù hợp với 05 mục tiêu chính trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã được các quốc gia ASEAN thống nhất vào năm 2016, cụ thể: (i) Một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; (ii) Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) Nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; (iv) Một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; (v) Một ASEAN toàn cầu. Với tinh thần đó, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khuyến khích đồng chủ trì SLC và các nhóm công tác tiếp tục hợp tác tích cực để đạt được kết quả tốt hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của toàn bộ hệ thống ngân hàng trong khu vực.
     Trong thời gian qua, lĩnh vực ngân hàng đạt được nhiều thành tựu trong quá trình hợp tác và hội nhập khu vực. Với việc thiết lập bộ Chỉ số hoạt động chính (KPI), các nhóm công tác đã có thể tăng cường giám sát hiệu quả hoạt động trong khu vực.
     Bên cạnh đó, các nhóm công tác cũng đã tiến hành giám sát rủi ro thường xuyên để phân tích các yếu tố rủi ro cản trở chương trình nghị sự hội nhập ASEAN và khuyến nghị các biện pháp giảm thiểu. Những công việc đó đã và đang đóng góp tích cực vào kết quả đáng khích lệ trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC.
      Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực còn tồn tại nhiều bất ổn, hoạt động đối thoại chính sách được tiến hành định kỳ trong tất cả các nhóm công tác cũng giúp nâng cao kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức giữa các NHTW trong khu vực, thúc đẩy nỗ lực của các quốc gia thành viên trong việc đảm bảo sự toàn vẹn và ổn định tài chính cho ASEAN./.

VH Nguồn: sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :

Khách online:7303
Lượt truy cập: 8699480