03/03/2020 16:23
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê trụ sở làm việc (tài sản)

Thông tin cụ thể như sau:
1. Đơn vị có tài sản cho thuê:
- Chi nhánh NHPT Lào Cai.
- Địa chỉ: đường Trần Kim Chiến, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Thông tin về tài sản cho thuê:
Tài sản cho thuê là 01 trụ sở làm việc thuộc quyền sử dụng/ sở hữu hợp pháp của Chi nhánh NHPT Lào Cai được xây dựng trên các thửa đất có tổng diện tích là 4778,0 m2 tại số 182 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, bao gồm:
- 01 nhà làm việc 07 tầng diện tích sàn xây dựng: 3.780 m2 ;
- 01 nhà khách 02 tầng diện tích sàn xây dựng: 354 m2;
- 01 nhà công vụ 2 tầng phía sau nhà 07 tầng diện tích sàn xây dựng: 423 m2; 
- Và các công trình phụ trợ kèm theo: ga ra ô tô, xe máy, nhà thi đấu cầu lông, sân, vườn, xây xanh, hàng rào.
3. Giá khởi điểm cho thuê (đã bao gồm VAT):
Được phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-NHPT.LCA ngày 27/02/2020 của Giám đốc Chi nhánh NHPT Lào Cai số tiền: 402.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm linh hai triệu đồng/ năm).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo để phục vụ cho cuộc đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, phù hợp và hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý, phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
5. Thành phần hồ sơ gồm:
- Hồ sơ năng lực của đơn vị: 01 bộ, có đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
- Phương án đấu giá tài sản: 01 bộ gốc.
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành, chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian: Nhận hồ sơ tham gia từ ngày 03/3/2020 đến hết ngày 09/3/2020 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Phòng Tổng hợp Chi nhánh NHPT Lào Cai, đường Trần Kim Chiến, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Chi tiết liên hệ: Phòng Tổng hợp - Chi nhánh NHPT Lào Cai; Điện thoại: 0214 3825159.
Tìm theo ngày :