06/03/2020 12:53
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Phú Yên thông tin bán đấu giá tài sản bảo đảm (34/NHPT.PYE-TD)

Thông tin cụ thể như sau:
1/ Thông tin về tài sản bán đấu giá:
Tài sản bán đấu giá là toàn bộ quyền sở hữu công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 912782, số vào sổ cấp GCN: CT 00937 đối với thửa đất số 743, tờ bản đồ số 10; diện tích đất thuê 20.438m2 tại KCN Tam Giang, thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cấp ngày 09/05/2011 đứng tên Công ty cổ phần Thiên Tân, gồm:
1.1/ Nhà điều hành, diện tích xây dựng 200m2.
1.2/ Nhà kho số 01, diện tích xây dựng 1.087,56m2.
1.3/ Nhà kho số 02, diện tích xây dựng 972m2.
1.4/ Nhà kho số 03, diện tích xây dựng 777,75m2.
1.5/ Nhà kho vỏ (nhà kho tạm), diện tích nền còn lại 92,5m2.
1.6/ Phân xưởng sàng, diện tích xây dựng 180m2.
1.7/ Nhà xử lý chao, diện tích xây dựng 625m2.
1.8/ Nhà xưởng sản xuất chính (nhà thép tiền chế), diện tích xây dựng 2.450m2; phần mở rộng của xưởng sản xuất chính, diện tích xây dựng 124,28m2.
1.9/ Xưởng cơ khí, diện tích xây dựng 250m2.
1.10/ Xưởng cắt tách, diện tích xây dựng 450m2.
1.11/ Nhà ở tập thể, diện tích xây dựng 118,8m2.
1.12/ Nhà ăn công nhân + nhà xe, diện tích xây dựng 348m2.
1.13/ Nhà bảo vệ, diện tích xây dựng 11,56m2.
1.14/ Hồ nước chữa cháy, diện tích xây dựng 94,25m2.
1.15/ Sân vườn cây xanh (tại vị trí hồ nước chữa cháy), diện tích 905,75m2.
1.16/ Nhà vệ sinh, diện tích xây dựng 23,1m2.
1.17/ Bờ kè: 403,8m2.
1.18/ Cổng tường rào.
1.19/ Tường rào loại 1, dài 186,2m; tường rào loại 2, dài 375m.
1.20/ Sân vườn nhà điều hành, diện tích 467m2.
1.21/ Đường nội bộ, diện tích 2.096,5m2.
1.22/ San lấp mặt bằng 17.100m3. 
2/ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:
- Giá khởi điểm: 7.598.175.000 đồng. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.
- Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.
3/ Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09h00’ ngày 19 tháng 03 năm 2020 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
4/ Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5/ Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 18 tháng 02 năm 2020 cho đến 17h00’ ngày 16 tháng 03 năm 2020.
6/ Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản: Tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Địa điểm xem tài sản tại KCN Tam Giang, thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
7/ Điều kiện tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật đất đai, cụ thể:
a/ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
b/ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
c/ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
8/ Hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:
a/ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty);
b/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);
c/ Văn bản chứng minh có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
d/ Văn bản chứng minh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
đ/ Văn bản chứng minh không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
9/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
10/ Thông tin liên hệ: 
- Chi nhánh NHPT Phú Yên:
+  Địa chỉ: Số 337 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
+  Điện thoại: 0257.3842738; 0386320094; 0914467279.
- Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín:
+ Địa chỉ: Số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0257.3848979; 0914005656; 0935450117.
 
Tìm theo ngày :

Khách online:6915
Lượt truy cập: 8698984