13/03/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Sóc Trăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (cv 43/NHPT.STR-TD)

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:


     1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng, địa chỉ: 16 A, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
     2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản đầu giá bao gồm:
+ Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15 theo Giấy CNQSD đất số AO 731182, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T115 do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/5/2009. Tổng diện tích: 56.822,8 m2 (đất sản xuất kinh doanh: 55.264,2 m2; Đất trồng lúa: 1.558,6 m2 nằm trong hành lang giải tỏa).
+ Công trình xây dựng: toàn bộ khung cột, bêtông cốt thép
+ Hệ thống máy móc thiết bị: chế biến tôm; cá tra, basa xuất khẩu (Hệ thống các máy nén, giàn ngưng được nhập khẩu từ Mỹ, Máy hấp tôm được nhập khẩu từ Châu Âu).
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 154.852.000.000 đồng
Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT, Khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
     3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
* Hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin (đăng tin theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và đăng trên Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chi phí tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá tài sản. (Lưu ý: Chi nhánh sẽ không hoàn lại bộ hồ sơ này)
     4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng phát hành thông báo đến hết ngày 20/03/2020 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tín dụng - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng, địa chỉ: 16 A, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng; điện thoại: 0299. 3825127.
     Sau khi xem xét hồ sơ, Chi nhánh sẽ thông báo đến tổ chức đấu giá tài sản được chọn để thực hiện.


 

Tìm theo ngày :

Khách online:13286
Lượt truy cập: 9507960