13/05/2020 16:26
Xem với cỡ chữ

Cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Theo đó thông tư 31 quy định, tổ chức thu phí được để lại 50% (thay cho mức 85% hiện nay) số tiền phí thu được để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 50% (thay cho mức 15% hiện nay) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Theo quy định hiện hành tại Thông tư 263, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Thông tư số 31/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ 1/7/2020.
Hoàng Vũ, theo baochinhphu.vn
Tìm theo ngày :

Khách online:7852
Lượt truy cập: 8700095