21/05/2020 16:41
Xem với cỡ chữ

Công đoàn VDB với hoạt động Phòng chống dịch Covid -19

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; các công văn chỉ đạo của Công đoàn Viên chức (CĐVC) Việt Nam… Công đoàn Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam đã phối hợp với Lãnh đạo NHPT Việt Nam tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19.
1. Phối hợp với lãnh đạo NHPT Việt Nam tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản sau: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phòng, chống dịch bệnh; và các văn bản chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, CĐVC Việt Nam về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV-19 gây ra trong hệ thống Công đoàn.
2. Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức tuyên truyền đến từng đoàn viên công đoàn hiểu, nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tự giác chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Khuyến khích đoàn viên công đoàn hạn chế tham gia các hoạt động nơi đông người có nguy cơ gây bệnh hoặc lây nhiễm bệnh cho người khác. 
3. Các cấp Công đoàn NHPT Việt Nam đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt giãn cách xã hội, cách ly xã hội, làm việc online, mua và phát hàng chục ngàn khẩu trang y tế cho đoàn viên thuộc đơn vị mình;
4. Vận động đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống đóng góp một phần thu nhập của mình để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch nCoV-19 kết quả đến ngày 15/5/2020 đã có trên 3000 đoàn viên công đoàn đóng góp được số tiền là 666.000.000 đồng, trong đó: 
- Ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 600.000.000 đồng.
- Số còn lại ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương.
5. Trong thời gian tới Công đoàn NHPT Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động vừa tham gia lao động vừa tích cực phòng chống dịch bệnh; tiếp tục tổ chức tham gia hiến máu nhân đạo cứu người.
HN Văn phòng Công đoàn
Tìm theo ngày :

Khách online:6956
Lượt truy cập: 8699043