29/05/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Sáp nhập chi nhánh NHPT Đồng Nai vào Sở Giao dịch II

Ngày 27/5/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành các quyết định về việc sáp nhập Chi nhánh NHPT Đồng Nai vào Sở Giao dịch II (SGD II) và quyết định về việc thành lập Phòng Giao dịch (PGD) Đồng Nai.

     Theo Quyết định số 112/QĐ-NHPT, chi nhánh NHPT Đồng Nai được sáp nhập vào SGD II kể từ ngày 01/6/2020.
     SGD II kế thừa mọi trách nhiệm, quyền lợi của chi nhánh NHPT Đồng Nai; tiếp nhận vốn, tài sản, nhân sự, các công việc đang thực hiện của chi nhánh Đồng Nai theo hướng dẫn của NHPT và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về tín dụng của Nhà nước, các nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
     Theo Quyết định số 113/QĐ-NHPT, PGD Đồng Nai (đặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức được thành lập kể từ ngày 01/6/2020.
     Hai Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

PV

Tìm theo ngày :

Khách online:13066
Lượt truy cập: 9507625