01/06/2020 16:42
Xem với cỡ chữ

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 qua KBNN đạt hơn 112.652 tỷ đồng

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến ngày 31/5, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là hơn 112.652 tỷ đồng, đạt 25,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.
Cụ thể: Vốn trong nước giải ngân là hơn 106.794 tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn là hơn 5.858 tỷ đồng, đạt 10,3% kế hoạch.
Ngoài ra, KBNN còn kiểm soát thanh toán vốn của các bộ, ngành địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên là 4.088,63/14.556,7 tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch bộ, ngành, địa phương phân bổ. Việc thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN được kịp thời, theo đúng quy định. 
Đối với các dự án ODA, chỉ thực hiện kiểm soát xác nhận thanh toán khi chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao dự toán vốn ngoài nước và được nhập trên hệ thống TABMIS. KBNN đã đôn đốc chủ dự án thực hiện hạch toán ghi thu ghi chi ngay sau khi chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng hoặc nhận được thông báo của Bộ Tài chính, nhà tài trợ.
Đối với các chương trình, dự án mở tài khoản nguồn tại KBNN, KBNN đã hướng dẫn chủ dự án làm thủ tục hạch toán ghi thu ghi chi đồng thời với chứng từ đề nghị thanh toán cho đơn vị thụ hưởng./.
Đào Huyền theo Thời báo Tài chính

 

Tìm theo ngày :

Khách online:13304
Lượt truy cập: 9508007