13/10/2020 16:40
Xem với cỡ chữ

Quyết định về thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của NHPT

Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 393/QĐ-NHPT về thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của NHPT.
Theo đó, thành viên Ban chỉ đạo gồm có: ông Lương Hải Sinh – Bí thư Đảng ủy NHPT, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban, ông Nguyễn Long Vân – Phó Tổng Giám đốc NHPT làm Phó Trưởng ban và ông Võ Trường Giang – Phó Trưởng ban PT Ban Kiểm tra giám sát là Ủy viên Thường trực; ủy viên gồm đại diện các đơn vị Pháp chế, Tài chính kế toán, Văn phòng, Tổ chức cán bộ. Mời tham gia Ban chỉ đạo các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHPT, Văn phòng Công đoàn NHPT và Bí thư Đoàn thanh niên.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 184/QĐ-NHPT ngày 11/07/2018 của HĐQT NHPT về thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của NHPT.
Theo QĐ số 393/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:4424
Lượt truy cập: 12779996