13/10/2020 16:46
Xem với cỡ chữ

Quyết định về thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của NHPT

Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 394/QĐ-NHPT về thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của NHPT.
Quyết định này kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của NHPT tại Quyết định số 274/QĐ-NHPT ngày 12/9/2018.
Theo đó, thành viên Ban chỉ đạo gồm có: ông Nguyễn Long Vân – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban; đại diện các Ban Pháp chế, Tạp chí HTPT, Văn phòng, Kiểm tra giám sát, Tổ chức cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo. Mời tham gia Ban chỉ đạo, gồm các đồng chí: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHPT, Phó Chỉ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên NHPT.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Theo QĐ số 394/QĐ-NHPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tìm theo ngày :

Khách online:3952
Lượt truy cập: 12779329