13/10/2020 16:47
Xem với cỡ chữ

Quyết định về thành viên Hội đồng sáng kiến NHPT

Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT ra quyết định số 395/QĐ-NHPT về thành viên Hội đồng sáng kiến NHPT Việt Nam.
Quyết định này kiện toàn thành viên Hội đồng sáng kiến NHPT tại Quyết định số 57/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2017 và Quyết định số 349/QĐ-NHPT ngày 05/11/2018.
Theo đó, thành viên gồm có: ông Nguyễn Long Vân – Phó Tổng Giám đốc làm Chủ tịch, ông Nguyễn Minh Thọ - Phó Tổng Giám đốc làm Phó Chủ tịch và ông Đỗ Trần Cương – Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ là Ủy viên Thường trực. 6 đồng chí là đại diện các ban Pháp chế, Công đoàn, Tạp chí HTPT, Kiểm tra giám sát, Văn phòng, Tổ chức cán bộ làm ủy viên.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Theo QĐ số 395/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:2458
Lượt truy cập: 12777250