16/10/2020 18:17
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Yên Bái tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp

Trong 4 tuần từ 21/9 đến 17/10/2020, Chi bộ Chi nhánh NHPT Yên Bái đã triển khai và tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi nhánh.
Cuộc thi đã được cán bộ, người lao động trong Chi nhánh tích cực tham gia. Tại cuộc thi tuần thứ 3, Chi nhánh NHPT Yên Bái có 1 cá nhân đạt giải 3 và 3 đồng chí đạt giải khuyến khích, được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen. 
Cuộc thi đã tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh trong năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Thành Trung - VDB Yên Bái
Tìm theo ngày :