16/10/2020 18:18
Xem với cỡ chữ

Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III thành công tốt đẹp

Ngày 16/10/2020, Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2025) đã được tổ chức thành công tại Hà Nội.
Dự Đại hội có ông Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; bà Lương Thị Quyền, Phó trưởng phòng cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW; ông Lương Hải Sinh, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHPT; ông Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHPT cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHPT dự đại hội.
5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước trong viên chức, người lao động của NHPT có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu.
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thu hút hàng ngàn công nhân viên chức, người lao động ở các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của ngành và đất nước.
Thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển NHPT đến 2020, tầm nhìn tới năm 2030 và đề án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu 2019 - 2021; trong những năm qua, NHPT đã thực sự đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống quản trị nội bộ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm: Đẩy mạnh công tác huy động vốn, tổng số vốn huy động có kỳ hạn đạt khoảng 155.000 tỷ đồng. Doanh số cho vay tín dụng đầu tư 2015 - 6 tháng đầu năm 2020 đạt gần 34.000 tỷ đồng, thu nợ gốc cho vay tín dụng đầu tư đạt trên 83.000 tỷ đồng, thu nợ lãi trên 26.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tín dụng đầu tư đến 30/6/2020 là 68.020 tỷ đồng. Cho vay tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2015 - 2017 đạt trên 7.000 tỷ đồng thu nợ gốc, lãi tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2015-6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 12.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tín dụng xuất khẩu đến 30/6/2020 là 3.372 tỷ đồng. Vốn nước ngoài cho vay lại qua VDB và cho vay vốn của Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài: Tổng số vốn giải ngân giai đoạn 2015 - 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 62.000 tỷ đồng, thu nợ gốc đạt trên 57.000 tỷ đồng, thu nợ lãi và phí đạt trên 18.000 tỷ đồng; dư nợ đến 30/6/2020 là 155.000 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, đã hoàn thành tốt công tác vận hành, khai thác và thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đến nay, về cơ bản tuyến đường đã phát huy được hiệu quả, vận hành thông suốt; tuyến đường đã nối với các tuyến đường bộ khác tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy giao thương, du lịch, dịch vụ và sản xuất trong khu vực phát triển; tăng mức độ thuận tiện, an toàn, giảm ùn tắc giao thông cho các phương tiện vận tải trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.
Cùng với đó, công tác xã hội, từ thiện của Công đoàn VDB tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: (1) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. (2) Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. (3) Phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. (4) Phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Trong 5 năm qua, viên chức, người lao động toàn ngành đã có những thành tích xuất sắc, nổi trội trong các phong trào thi đua đã được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và NHPT tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: 02 tập thể, 06 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba), 05 tập thể và 09 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 tập thể, 11 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành; NHPT cũng đã tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua NHPT cho 09 cá nhân, Cờ thi đua cho 06 tập thể Chi nhánh, Bằng khen cho 3 Chi nhánh, 36 Phòng và 88 cá nhân, ngoài ra còn nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến NHPT.
Hiện nay, VDB có 5 Cụm thi đua, gồm Cụm thi đua Trụ sở chính (22 đầu mối thi đua) và 4 Cụm thi đua Chi nhánh/Sở giao dịch (41 đầu mối thi đua) với tổng số cán bộ, viên chức, người lao động khoảng 2.400 người. Thời gian vừa qua, các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống VDB đã phát huy được tài năng, trí tuệ, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đại hội đã nghe các báo cáo tham luận của các gương điển hình tiên tiến; kinh nghiệm một số mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ của nhiều tập thể, cá nhân trong những năm qua. Tại Đại hội này, đã tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua cho 8 tập thể đơn vị, 17 tập thể phòng và 55 cá nhân tiêu biểu của VDB giai đoạn 2015 - 2020.
 
Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn hệ thống; với các nội dung chính: thực hiện cơ cấu lại toàn diện về tổ chức, bộ máy, biên chế, quản trị, cơ chế hoạt động, tình hình tài chính; xử lý quyết liệt nợ xấu; khắc phục cơ bản những hậu quả, tồn tại, hạn chế của NHPT thời gian qua; nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy của NHPT phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển sau giai đoạn cơ cấu lại, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất, NHPT đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động lần thứ III, giai đoạn 2020-2025; đây là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ viên chức người lao động NHPT.
Một số hình ảnh tại Đại hội
Tổng Giám đốc trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu
 
Trao giấy chứng nhận Tập thể điển hình tiên tiến
 
Trao giấy chứng nhận Tập thể phòng điển hình tiên tiến
 
Đại diện 55 cá nhân điển hình tiên tiến
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
 
Hoàng Minh – Như Quỳnh – Việt Hải thực hiện
Tìm theo ngày :

Khách online:7848
Lượt truy cập: 8700130